باسلام من در سن 7 سالگی بر اثر یک حادثه دچار بیماری (همی پارزی) شدم ،الان30 سالمه و طرف چپ بدنم تقریبا 20 الی 30 درصد کارایی دارد ،مخصوصا دست و پای چپ من از مچ به پایین وضعش بدتر هستش(یعنی مچ و انگشت هام). <br />ایا درمان خاصی در ایران یا کشورهای دیگر برای بیماری من و بهبود عملکرد دست و پای چپم وجود داره؟

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه