سحر@: <br />باسلام <br /> نه این بیماری ژنتیکی نیست نوعی بیماری خود ایمنی است و باسلول درمانی فعلا دربرخی ازکشورها می توان جلوی پیشرفت بیماری را گرفت اما نمی توان آن را کاملا درمان کرد.درواقع به نوعی میتوان گفت که علایم آن قابل تسکین یا کنترل است.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه