باسلام <br />بنده دچار بیماری sma هست و سال به سال ماهیچه های دو پا درحال ازیبن رفتن و جمع شدن هستن لطفا" <br />لطفا" <br />جهت درمان یا راه حل راهنمایی فرمایید.%% <br />

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه