سئوال:با توجه به اینکه بیماری ALS ریشۀ ژنتیکی دارد، احتمال انتقال به نسل بعدی به چه میزانی می باشد؟ آیا در مورد بچه های فردی که مبتلا به این بیماری شده می توان با تجویز Vit E اقدام به پیشگیری کرد؟
پاسخ:بیماری ALS هم فرم ژنتیکی دارد و هم فرم تک گیر یا غیر ژنتیکی یعنی می تواند در یک فرد بدون هیج سابقه فامیلی و نقص ژنتیکی در نسل های گذشته ایجاد شود.نقش پیشگیری کننده قطعی با ویتامین E اثبات نشده است.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه