با سلام دختری دارم 3 ساله از بدو تولد همه چیز نرمال بود تا 9 ماهگی از ان موقع به بعد کم کم عضلاتش ضعیف و ضعیف تر شدند قدرت بینایی شنوایی و بلع خود را بمرور از دست داد ترا به خدایی که میپرستید بنده را راهنمایی کنید
با تشکر و احترام فراوان

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه