یاسر وفائی@: <br />با سلام <br />درمان میلیت عرضی تنها بادرمان ضایعه از طریق جایگزین کردن سلول های عصبی ممکن است البته لازم به ذکر است طب سوزنی برای تحریک اعصاب حسی موثر است و مانع از خاموش شدن اعصاب سایرنواحی و گسترش بیماری می شود.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه