نرگس@باسلام
با سلام این طرح چند سالی است در پژوهشگاه رویان آغاز شده است جهت ثبت نام با تلفن 22339951 تا 53 کلینیک نورولوژی پژوهشگاه رویان تماس بگیرید.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه