کمال@:
باسلام
این راه درمانی برای کنترل روند بیماری است،بنابراین به منزله درمان قطعی نیست به این دلیل که این بیماری ژنتیکی است وتنهاراه درمانی آن ژن درمانی است که هنوز درهیچ کجای جهان این شیوه درمانی استفاده نمی شودو

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه