مجتبی@:
باسلام
با حذف این ژن این بیماری هم درمان می شود منتها هنوز روش ژن درمانی کارایی استفاده درکلینیک راندارد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه