سیدسجادسازمند@:
باسلام
خیر، متاسفانه هنوز سلول درمانی به عنوان عامل درمان در این بیماری شناخته نشده است و فعلا جنبه تحقیقاتی دارد.بهتر است به تمرینات فیزیوتراپی ادامه دهید تا از تحلیل رفتن اعصاب حرکتی وهمینطور فلجی هرچه بیشتر عضلات جلوگیری شود.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه