سلام، پدر من به بیماری مخچه مغزی نخاغی دچاره که از مادرشون به ارث رسیده وضعیتش رو به نزوله راه رفتن واسش سخت شده خواستم بپرسم امکانش هست که از طریق درمان با سلولهای بنیادی به نتیجه ای رسید؟

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه