با سلام <br />برای مشاوره وبررسی وضعیت یسمار با آقای دکتر وحید دستجردی در درمانگاه نورولوژی بیمارستان بوعلی مراجعه کنید.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه