اقای دکتر ببخشید باز هم مزاحم شدم من همان بیماری هستم که دارای بیماری شارکو ماری توث می باشم علاوه بر گرفتگی وضعف وبی حسی عضلات ساق پا وران ولگن دارای گرفتگی عضلات شکم به صورت حالت نوار مانندی در بالای وگاها در اطراف ناف شکم می باشم ایا این گرفتگی عضلات شکمم مربوط به بیماری شارگو ماری توث است یا به ان ربطی ندارد ومربوط به بیماری دیگری است در ضمن اینجانب دارای زخم معده می باشم ودارای قوس کمر مادر زادی می باشم ایا در بیماری شارکو ماری توث عضلات شکم هم درگیر می شود یا خیر

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه