با سلام <br />لازم است شما توسط یک کتخصص مغز و اعصاب مورد بررسی مجدد قرار بگیرید.این علامت در بیماران MS دیده می شود البته به معنی ابتلای شما به این بیماری نیست اما بهتر است مراجعه پزشکی داشته باشید.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه