سلام <br />من در دو سالگی به بخاطر ابتلا به پولیو از ناحیه پای چپ دچار معلولیت شدم <br />در حال حاصر بعضی مواقع بخاطر ضعف شدید عضلات راه رفن برایم بسیار دشوار شده است و دچار لوردوز کمری شده ام , آیا راهی وجود دارد که این مشکلاتم کاهش یابد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه