اقای دکتر ببخشید باز هم مزاحم شدیم به 5 متخصص مغز اعصاب مراجعه وبه اینجانب گفتند بیماری شارکوماری توث دارید که نوار عصب وعضله از اینجانب گرفتند وهمچنین نوار مغز گرفتند ودر نوار مغز سالم بودم اقای دکتر ایا کسی که بیماری شارکو ماری توث دارد می شود علاوه بر بیماری مذکور به بیماری MSهم مبتلا می شود یا فرد تنها به یکی از انها مبتلا می شود

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه