با سلام <br />هنوز سلول های بنیادی به مرحله درمان قطعی ضایعات عصبی نرسیده است و در این خصوص تحقیقات هنوز ادامه دارد.امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم با سلول درمانی به بهبود ناتوانی های عصبی کمک کنیم.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه