پدرم سنگ کلیه دارد .عد از کلی پیگیری متوجه شدیم پاراتیرویید هاش پرکاره.الان در بیمارستان فیروزگر تهران بستری است و آزمایشات گوناگونی را جهت به نتیجه رسیدن برای عمل جراحی انجام میدهد . دکتر غددش دکتر محمد ابراهیم خمسه است . سونوگرافی و سیتی اسکن پدرم از غدد پاراتیروییدش نشان از سالم بودن غدد پاراتیروییدش دارد ولی آزمایشاتش سطح کلسیم و پی تی اچ بالایی را نشان می دهد. آیا از بیمارستان فیروزگر بیمارستانی بهتر برای انجام عمل جراحی اش در تهران وجود دارد ؟ آیا دکتری بهتر و جراحانی بهتر از دکتر ها و جراحان بیمارستان فیروزگر هست ؟ما از شهرستان برای مداوای پدرم به تهران آمده ایم

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه