با عرض سلام برادر 23 ساله مبتلا به sma دارم.تورو خد روی طرح این بیماری هم کار کنین.جوونای این مملکت امیدشون به دست افرادی مثل شماست.شمارو به حق امام حسین کاری بکنین.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه