با سلام <br />در کودکان زیر 4 سال سلول درمانی انجام نمی شود.احتمالا طرح سلول درمانی در SMA در سال آینده در پژوهشگاه رویان اجرا می شود.البته زمان شروع آن فعلا نا مشخص است. <br />

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه