سلام من شارکو ماری توث دارم میخاستم برای درمان بهرکشوری که توی زمینه سلول بنیادی پیشرفتی کرد برم میشه راهنمایی کنید چه کشوری داره رو این بیماری تمرکز داره یا پیشرفتی داشته... من با یک سری تحقیقات متوجه شدم آلمان یه کارهایی انجام داده آیا موثق است؟ و واقعیت دارد؟ ممنون میشم کمکم کنید

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه