مرجان عزیز <br />با سلام <br />متاسفانه از آنجا که این بیماری دارای علت ژنتیکی است درمان قطعی برای آن وجود ندارد.ما کشور خاصی را پیشنهاد نمی کنیم زیرا از نزدیک عملکرد آزمایشگاه و فراوری سلولی و انطباق آن با استاندارد های بین المللی باید تایید شود که این کار توسط رویان در خارج از کشور انجام نشده است.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه