با سلام من دختر 8سالع ای دارم که به بیماری شارکوماری توث مبتلا استدر حال حاضر قادر به راه رفتن هست میخواستم بدونم می توانم برای بهبود در حرکت کردن از سلول های بنیادی استفاده کنملطفا مرا راهنمایی کنید بدانم کجا وچطور می توانم این کار را انجام دهم <br />

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه