جلال@
با سلام
این روش برای نتیجه دادن نهایی خیلی زمانبر است چون هنوز وارد فاز های کلینیکال نشده است،بهتر است سراغ راه های درمانی دیگیری بروید.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه