زهرا@:
باسلام
بهتر است مجدد به پزشک متخصص دراین زمینه رجوع کنید تا هرچه سریعتر از خون نمونه برداری کنند و از عدم ایجاد مجدد توده مطمئن شوید.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه