به نام خدا <br />با سلام <br />فرزند پنج ساله ای دارم که از بدو تولد سی پی شده هیچ حرکتی از خود ندارد میخواهم بدانم آیا از طریق سلول بنیادی میتوانم به فرزندم کمک کنم چگونه میتوانم وارد این سلول درمانی پژوهشگاه رویان شوم خواهش میکنم ما را راهنمایی کنید. <br />با سپاس فراوان

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه