احمد عزیز <br />باسلام <br />برای درمان شما لازم است متخصص مغز و اعصاب شما را ویزیت کند. به این منظور می توانید به کلینیک نورولوژی بیمارستان بوعلی خدمت آقای دکتر مهدی دستجردی مراجعه کنید.( روزهای 2و4 شنبه صبح)

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه