اشکان عزیز <br />با سلام <br />جراحی شما به کمک هر دو تخصص ذکر شده نیاز دارد ولی برای شروع بهتر است به جراح توراکس مراجعه کنید.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه