سلام نام بیماریمو نمیدونم متاسفانه ولی علایمش همینه که با پاشنه ی پام نمیتونم راه برم و انگشتای پاهامم به خوبی حس نمیکنم متاسفانه ی دکتری بهم گفت این بیماری ژنتیکیه بهم گفت خوب نمیشی ولی بدترهم نمیشی شما تا حالا با چنین بیماری برخورد نکردید که مشابه من باشه .......

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه