با سلام من پسری 10 ساله دارم که بر اثر تومور مغزی بینایی خود را از دست داده است ایا امیدی هست له با سلولهای بنیادی مشکلش حل شود

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه