باسلام وخسته نباشید...من بیماری حرکتی دارم وعضلات من اجازه حرکت به من را درست وحسابی نمیدن وفکر کنم مشلات عضلانی دارم وپاشنه پاهام به زمین نمیرستن ونمیتوانم کف پای خود را به زمین بزارم آیا میتوانم به پژوهشکده رویان مراجعه نمیایم وایا ای بیماری من قابل درمان است یا نه؟؟؟؟؟ممنونم ازتون منو اگه میشه راهنمایی کنید

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه