وحید عزیز <br />با سلام <br />متاسفانه هنوز در ایران با پیوند سلول های بنیادی موفق به درمان دیستروفی دوشن نشده اند. در سایر نقاط دنیا نیز هنوز تحقیقات در زمینه سلول درمانی یا ژن درمانی وجود ندارد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه