با سلام - آقای دکتر برادر من دراثر ضربه به قسمت جلوی سرش و زمین خوردن ازپشت و شکستن کف جمجه دچار خونریز مغزی شده - بعد از یکماه در بخش مراقبت ههای ویزه حال به بخش انتقال یافته - وضع جسمانی خوب است ولی از نظر مغزی اطرافیان خود را نمی شناسد - مسایل را زیاد تشخیص نمید هد - موقعیت زمانی و مکانی را تشخیص نمی دهد ولی غذا میخورد و ابریزش بینی وسایر مسایل از این قبیل را ندارد - طبق نظریه پزشک معالجش در این کشور در اثر خونریزی قسمتی از سلولهای مغز تخریب گردیده است - برای معالجه ایشان درایران ازکجا باید شروع نماییم

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه