باسلام دختری دارم 16ساله که درسن13سالگی بیمازی اسکولیوز اومشخص شد وبریس میلواکی برای کنترل بیماری تجویز شد اما پوشیدن بریس باعث بروز مشکلات تنفسی شد وبه کما رفت بعد ازبستری شدن ،بعضی پزشکان اسکولیوز راعامل مشکلات تنفسی دانستند وباتوجه به ظرفیت تنفسی کسیحاضر به عمل جراحی نشد .نوارهای عضله وعصب نیز 5بارانجام شد که فقط یک مورد آن احتمال میوپاتی را داده است .صمنا درمهرماه91دربیمارستان نمازی شیراز توسط آقای دکترشاهچراغی جراحی شده است (فقط قسمت پشت)ولی فعلاتاثیری در تنفس وی نداشته است .وزن اوچند سال است که بین 26تا28کیلوگرم است .لطفادرصورت امکان درموردنوع بیماری ودرمان آن راهنمایی فرمایید.سپاسگزارم

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه