با سلام
اسکولیوز دلیل اثبات شده ای ندارد و در بسیاری از نوجوانان اتفاق می افتدکه درمان آن استفاده از بریس است اما در موارد پیشرفته که شکل قفسه سینه تغییر کرده و مشکلات تنفسی اتفاق می افتد باید جراحی انجام شود.بهترین متخصص در این زمینه دکتر گنجویان است که در تهران حضور دارند.در خیبان میرعماد ساختمان پزشکان کنار بیمارستان مهراد.دیدن ایشان قطعا به حل مشکل شما کمک خواهد کرد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه