با سلام
در این بیماری درمان اثبات شده ای وجود ندارد و بهترین درمان توان بخشی و فعتلیت های بدنی مناسب است که حتی اگر سبب بهبود وضعیت نشود حداقل جلوی پیشرفت و بدتر شدن بیماری را می گیرد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه