با سلام
طرح تحقیقاتی ما در پژوهشگاه رویان به دلابلی آغاز نشده است .امیدواریم با برطرف شدن این مشکلات بتوانیم فاز تحقیقاتی را آغاز کنیم.لازم به یادآوری است که سلول درمانی در زمینه دوشن در مرحله تحقیق است و اصلا معلوم نیست که چه نتیجه ای به دنبال خواهد داشت پس به عنوان درمان قطعی به آن نگاه نکنید.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه