با سلام
علی جان شما مکررا در این زمینه سئوال میکنید. متاسفانه به دلائل مشکلات بسیاری در خصوص این طرح اتفاق افتاد علیرغم تلاش های بسیار هنوز نتوانستیم این طرح را آغاز کنیم. در صورت شروع هر درمان جدیدی قطعا آن را اعلام خواهیم کرد.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه