با سلام
ژن درمانی برای این بیماری هنوز به مرحله درمانی نرسیده است و بعد از ابتلا و پیشرفت بیماری معمولا درمان موثری برای این بیماری بیست.امیدواریم هرچه زودتر روش درمانی موثری برای این بیماران پیدا شود.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه