سلام میخواستم ببینم میشه با سلولهای بنیادی مرگ مغزی درمان میشه. من دانشجوی سلولی هستم در صورت امکان کتاب معرفی کنید

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه