سلام دکتر جان <br />شنیدم در هند و چین طرح سلول بنیادی رو روی دیستروفی کلتینو ماتی انجام میدن؟ <br />واقعیت داره؟ <br />با تزریق سلول بنیادی این بیماری توقف میکنه ؟ <br />بجز توقف بهبودی هم حاصل میشه ؟ <br />ممنون

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه