سلام من مبتلا به CIDP هستم. میخواستم بدونم که این بیماری به مغز هم سرایت میکند؟ آیا سلول درمانی در این مورد میتونه نتیجه بخش باشد؟

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه