من دچاربه بيماري ميوتونيك ازنوع 1هستم ودخترم نيز به اين مريضي دچار است ودكترمن آقاي نفيسي است من دردي ندارم ولي خيلي زود خسته ميشم وقرص مصرف ميكنم ميخواستم بدونم دخترم كه نميتونه قرص بخوره بايد چيكاركنه7سالشه.ممنون

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه