با سلام من فرزندی دارم 5ساله از 6ماهگی متوجه شدیم رشد کمتری نسبت به سنش دارد وطبق نظرات پزشکان تهران و شیراز و اهوازو مظالعات و آزمایشات انجام شده تشخیص به انجام کار درمانی داده اند و از همان زمان شروع کردیم در حال حاضر توانایی نگه داشتن سر و دست و پاهایش تکان شدید می دهد ولی غیر اردای لطفا راهنمایی بفرمایید

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه