باسلام <br />ببخشید من بیماری CP دارم و 16 سالمه میخواستم بپرسم آیا به وسیله سلول بنیادی خوب میشوم یا نه <br /> <br />ممنون

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
کلیدواژه
کلیدواژه