جستجو
ورود
  02 اردیبهشت 1397
تاریخ انتشار: دوشنبه 01 خرداد 1396
پیوند سلول های بنیادی ممکن است با ترمیم سد خونی-نخاعی موجب بهبود درمان های ALS شود

  پیوند سلول های بنیادی ممکن است با ترمیم سد خونی-نخاعی موجب بهبود درمان های ALS شود

محققین دانشگاه فلوریدای جنوبی در مطالعه ای جدید نشان داده اند که پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان با ترمیم آسیب سد خونی -نخاعی به بهبود عملکرد حرکتی و شرایط سیستم عصبی موش های مبتلا به بیماری اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک(ALS) کمک می کند.
امتیاز: Article Rating

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در مطالعه ای که اخیرا محققین در فلوریدای جنوبی انجام داده اند دستاوردهایی داشته اند که از نظرآن ها می تواند از پتانسیل سلول های بنیادی برای کمک به بهبود بیماران مبتلا به ALS استفاده کند. در این مطالعه که روی موش های مدل شده برای بیماری ALS انجام گرفت، محققین برای اولین بار از سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان انسان برای ترمیم آسیب سد خونی –نخاعی استفاده کردند و مشاهده کردند که این سلول های بنیادی، رفتار حرکتی موش ها را اصلاح کردند. سلول های بنیادی پیوند شده تمایز یافته و به دیواره عروق بسیاری از مویرگ ها چسبیدند و شروع به ترمیم سد خونی-نخاعی پرداختند. سلول های بنیادی موجب به تاخیر انداختن پیشرفت بیماری شده و عملکرد حرکتی موش ها و هم چنین بقای سلولی نورون های حرکتی را بهبود بخشید. آسیب به سد بین سیستم گردش خون و سیستم عصبی مرگز به عنوان فاکتور تشخیصی برای شروع ALS شناخته شده است.

در این مطالعه، موش های مبتلا به ALS مورد تزریق درون سیاهرگی سلول های بنیادی مغز استخوان قرار گرفتند. چهار هفته بعد، محققین مشاهده کردند که عملکرد حرکتی و بقای نورون های حرکتی بهبود یافت.

پایان مطلب/

ثبت امتیاز