پرسش و پاسخ آنلاین

تاریخ انتشار: یکشنبه 22 خرداد 1401

 سلول های بنیادی خون بند ناف

منظور از بانک خصوصی و عمومی سلول های بنیادی خون بند ناف چیست؟

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 399

 

 در بانک خون بند ناف خصوصی، ذخیره­‌سازی نمونه بنا به درخواست متقاضی و پرداخت هزینه­‌های مربوط به آن صورت گرفته و نمونه خون در مالکیت طرف قرارداد می­‌باشد.

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
پاسخ تستی
پاسخ 02