نیچ های خونساز، اریتروسیت سازی و کم خونی عفونت مزمن

تاریخ انتشار: یکشنبه 08 آذر 1394 | امتیاز: Article Rating

کم خونی یک هم ابتلایی مهم عفونت های مزمن و بیماری های التهابی دیگر است. کم خونی ناشی از عفونت مزمن ناشی از اریتروسیت سازی معیوب مغز استخوان می باشد. اگر چه محدودیت دسترسی آهن یکی از عوامل کلیدی است اما مکانیسم های دقیقی که طی آن تولید اریتروئید طی عفونت متوقف می شود، به طور کامل درک نشده است. اریتروسیت سازی یک فرایند تنظیم شده دقیق است که به تغییرات محیطی بسیار حساس می باشد. در طول دهه گذشته، اهمیت  نیچ خونسازی مغز استخوان به تدریج شناخته شده است. انواع سلول های مغز استخوان (مانند ماکروفاژها یا سلول های بنیادی و پیش ساز مزانشیمی) و واسطه های مولکولی (مانند CXCL12) ) به عنوان پایه ای برای هم نگهداری پرتوانی سلولهای بنیادی خونساز و  هم تمایز مناسب آنها به هر یک از دودمان های سلول های خونساز شناسایی شده است. مهمتر اینکه مشخص شده هم سلول های حمایت کننده نیچ و هم پیش سازهای خونساز قادر به حس نشانه های موضعی و سیستمیک به منظور انطباق خروجی خونسازی با نیازهای ارگانیسم هستند. در اینجا، ما  بررسی می کنیم که چگونه پیش سازهای خونساز و سلول های حمایت کننده نیچ  نشانه های استرس را حس کرده و به آنها پاسخ می دهند، و نقش بالقوه ای را برای نیچ خونساز در توسعه کم خونی عفونت مزمن ارائه می کنیم.

Exp Hematol. 2015 Nov 22. pii: S0301-472X(15)00744-4. doi: 10.1016/j.exphem.2015.11.007. [Epub ahead of print]

Hematopoietic niches, Erythropoiesis and Anemia of Chronic Infection.

Gomes AC1Gomes MS2.

 

 

Abstract

Anemia is an important co-morbidity of chronic infections, as well as other inflammatory diseases. Anemia of chronic infections results from defective bone marrow erythropoiesis. Although the limitation of iron availability has been considered one key factor, the exact mechanisms underlying blockade in erythroid generation during infection are not fully understood. Erythropoiesis is a tightly regulated process, which is very sensitive to environmental changes. During the last decade, the importance of the bone marrow hematopoietic niche has been progressively acknowledged. Several bone marrow cell types (such as Macrophages or Mesenchymal Stem and Progenitors Cells) and molecular mediators (such as CXCL12) have been identified as fundamental for both the maintenance of Hematopoietic Stem Cells pluripotency and for their most adequate differentiation into each hematopoietic cell lineage. Importantly, both niche supporting cells and hematopoietic progenitors were found to be able to sense local and systemic cues in order to adapt the hematopoietic output to the organism needs. Here, we review how hematopoietic progenitors and niche supporting cells sense and respond to stress cues, and suggest a potential role for the hematopoietic niche in the development of anemia of chronic infections.

PMID: 26615156
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان