(آرشیو سال 1401)
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیان، محققان به این نتیجه دست یافتند که نوتروفیل ها در کنترل عملکرد ماکروفاژهای التهابی، درپیوند سلول های بنیادی خون ساز نقش دارند.
امتیاز: Article Rating | PMID: 35777356
پیوند سلول‌های بنیادی مشتق شده از چربی انسانی با بیان بیش از حد LIF/IFN-β باعث بهبود در آنسفالومیلیت خودایمنی تجربی (EAE) می‌شود.
امتیاز: Article Rating | PMID: 36284106
هموستاز آهن با واسطه پروتئین تنظیم‌کننده آهن (IRP) برای توسعه و تمایز نوتروفیل‌ها در مغز استخوان حیاتی است.
امتیاز: Article Rating | PMID: 36197975
بیان NF-kappa B در نمونه برداشته شده از سرطان کولون در مقایسه با بیان آن در بیماری های التهابی روده .و پولیپ، بیشتر است
امتیاز: Article Rating | PMID: 36198850
عوامل ژنتیکی میزبان مربوط به ایمنی ذاتی، احساس محیطی و عملکرد سلولی با میکروبیوتای پوست انسان مرتبط است.
امتیاز: Article Rating | PMID: 36261456
سطوح فاکتور بازدارنده مهاجرت ماکروفاژها با فعالیت بیماری و عوارض احتمالی در نفروپاتی غشایی مرتبط است.
امتیاز: Article Rating | PMID: 36329091
آللهای آنتی ژن لکوسیت انسانی(HLA) با ایمنی زایی واکسن کووید-19 و خطر پیشرفت عفونت مرتبط هستند
امتیاز: Article Rating | PMID: 36228659
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیان، لنفوسیت‌های T بالغ مغز استخوان و NK ممکن است ارتباط ویژه‌ای در کنترل رشد بدخیم داشته باشند.
امتیاز: Article Rating | PMID: 35966509
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیان، محققان بیان ژن مربوط به ایمنی را در نمونه‌های خون کامل جمع‌آوری‌شده از افراد با مراحل مختلف بالینی لیشمانیوز همراه با داوطلبان سالم در یک منطقه‌ای که دارای همه گیری لیشمانیا بوده و در آن لیشمانیا تروپیکا شایع است، بررسی کردند. لیشمانیوز جلدی (CL) یک بیماری استوایی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 35905592
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیان، پروپردین در شکل‌دهی تکثیر و فعال‌سازی سلول T می‌تواند موثر باشد.
امتیاز: Article Rating | PMID: 35843030
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیان، محققان طی مطالعاتی به این نتیجه دست یافتند که گسترش متاستاتیک سرطان سینه در طول خواب تسریع می شود
امتیاز: Article Rating | PMID: 35732738
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیان، طی بررسی محققان BM-MSCs به طور بالقوه کاندیدهای خوبی برای درمان آسیب مغزی و نخاعی، AT-MSCs برای درمان اختلالات تولید مثل و بازسازی پوست، و UC-MSCs برای بیماری ریوی و درمان سندرم زجر تنفسی حاد هستند.
امتیاز: Article Rating | PMID: 35933430
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیان، محققان به بررسی سطوح IL-6/IL-10 در بیماران با شرایط شدید تا بحرانی COVID-19 پرداختند که می‌تواند به پزشکان راهنمایی کنند تا زمان مناسب درمان ضدالتهابی را شناسایی و به بیماران برای پاکسازی SARS-CoV-2 کمک کنند.
امتیاز: Article Rating | PMID: 35691133
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیان، پیش‌درمانی بایکالین می‌تواندیک رویکرد موثر و امیدوارکننده برای بهینه‌سازی کارایی درمانی اگزوزوم‌های مشتق شده از MSC در آسیب حاد کبدی باشد.
امتیاز: Article Rating | PMID: 35910831
داده‌های علمی نشان می‌دهد وزیکول‌های خارج‌ سلولی مشتق از سلول‌های مزانشیمی بافت بندناف انسانی می‌تواند در تعدیل بیماری لوپوس موثر باشد.
امتیاز: Article Rating | PMID: 35908050
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان