(آرشیو سال 1401)
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیان، محققان به این نتیجه دست یافتند که نوتروفیل ها در کنترل عملکرد ماکروفاژهای التهابی، درپیوند سلول های بنیادی خون ساز نقش دارند.
امتیاز: Article Rating | PMID: 35777356
تأثیر واکسیناسیون SARS-CoV-2 بر پاسخ های ایمنی سیستمیک در افراد مبتلا به HIV
امتیاز: Article Rating | PMID: 1049070
سطح Lcn-2 مدفوع یک شاخص بیولوژیکی حساس برای التهاب روده در مولتیپل اسکلروزیس است.
امتیاز: Article Rating | PMID: 1015372
ژنوتیپ HPV در مقابل سیتولوژی مرسوم دهانه رحم به عنوان یک روش غربالگری برای تشخیص تغییرات اپیتلیال دیسپلاستیک دهانه رحم
امتیاز: Article Rating | PMID: 36280748
تغییرات عروق جفت با اختلال رشد عصبی و ریوی اولیه در محدودیت رشد جنین مدل خرگوش همراه است.
امتیاز: Article Rating | PMID: 36385147
استرس هیپواسموتیک، عوامل هشدار دهنده اپیتلیالIL-33، را در سد کولون در بیماری کولیت اولسراتیو القا می‌کند
امتیاز: Article Rating | PMID: 35798804
سایتوکاین‌های نوترکیب گیاهی IL-37b و IL-38 پاسخ التهابی از PBMC های تحریک شده انسانی را تعدیل می‌کنند
امتیاز: Article Rating | PMID: 36376518
پیوند سلول‌های بنیادی مشتق شده از چربی انسانی با بیان بیش از حد LIF/IFN-β باعث بهبود در آنسفالومیلیت خودایمنی تجربی (EAE) می‌شود.
امتیاز: Article Rating | PMID: 36284106
هموستاز آهن با واسطه پروتئین تنظیم‌کننده آهن (IRP) برای توسعه و تمایز نوتروفیل‌ها در مغز استخوان حیاتی است.
امتیاز: Article Rating | PMID: 36197975
بیان NF-kappa B در نمونه برداشته شده از سرطان کولون در مقایسه با بیان آن در بیماری های التهابی روده .و پولیپ، بیشتر است
امتیاز: Article Rating | PMID: 36198850
عوامل ژنتیکی میزبان مربوط به ایمنی ذاتی، احساس محیطی و عملکرد سلولی با میکروبیوتای پوست انسان مرتبط است.
امتیاز: Article Rating | PMID: 36261456
سطوح فاکتور بازدارنده مهاجرت ماکروفاژها با فعالیت بیماری و عوارض احتمالی در نفروپاتی غشایی مرتبط است.
امتیاز: Article Rating | PMID: 36329091
آللهای آنتی ژن لکوسیت انسانی(HLA) با ایمنی زایی واکسن کووید-19 و خطر پیشرفت عفونت مرتبط هستند
امتیاز: Article Rating | PMID: 36228659
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیان، لنفوسیت‌های T بالغ مغز استخوان و NK ممکن است ارتباط ویژه‌ای در کنترل رشد بدخیم داشته باشند.
امتیاز: Article Rating | PMID: 35966509
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیان، محققان بیان ژن مربوط به ایمنی را در نمونه‌های خون کامل جمع‌آوری‌شده از افراد با مراحل مختلف بالینی لیشمانیوز همراه با داوطلبان سالم در یک منطقه‌ای که دارای همه گیری لیشمانیا بوده و در آن لیشمانیا تروپیکا شایع است، بررسی کردند. لیشمانیوز جلدی (CL) یک بیماری استوایی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 35905592
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان