(آرشیو سال 1397)
ما اخیرا تولید سلول های بنیادی خاص بافت القایی موش(iTS) را از طریق بیش بیان موقت فاکتورهای بازبرنامه ریزی ترکیب شده با مجموعه اختصاصی بافت نشان دادیم. در این جا ما سلول های پیش ساز خاص بافت(iTP) قابل تکثیر را از بافت پانکراس انسانی و از طریق بیان موقت ژن های کد کننده فاکتورهای بازبرنامه ریزی OCT4، p...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30828587
سلول های لیدیگ(LCs) نقش های حیاتی را در تولید تستوسترون بازی می کنند که در تنظیم تولید مثل و تکوین جنس نر حیاتی است. سطوح پایین تستوسترون به هیپوگنادیسم جنس نر منجر می شود. پیوند سلول های لیدیگ یک درمان جایگزین امیدوار کننده برای هیپوگنادیسم جنس نر است. با این حال، منبع سلول های لیدیدگ این استراتژی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30833541
شواهد اپیدمیولوژیک نشان می دهد که چاقی می توانند به طور قابل توجهی خطر سرطان های مختلف را افزایش دهد، اگرچه مکانیسم های دخیل در این رابطه به طور کامل ناشناخته باقی مانده است. در این جا، ما اثر آدیپوسیت ها روی تکثیر سلول های ملانومایی و سلول های سرطان کولون را بررسی کردیم. اثرات بالقوه محیط شرطی(CM) ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30851074
مطالعه حاضر ویژگی یابی عملکردی سلول های اندوتلیالی(ECs) شبه شریانی و شبه سیاهرگی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs) که در محیط تعریف شده شیمیایی و به صورت تک کشت یا بصورت کشت شده درون داربستی که دارای ویژگی های مکانیکی شبیه عروق خونی هستند را گزارش می کند. سلول های اندوتلیالی شبه ش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30846769
سلول در سلول(CIC) اصطلاحی است که برای حضور یک سلول(معمولا زنده) درون یک سلول دیگر که معمولا به عنوان یک سلول غیر فاگوسیتوز کننده در نظر گرفته می شود، استفاده می شود. مثال هایی از این فرایند شامل سلول های توموری درون سلول های توموری(هموتیپیک)، سلول های بنیادی مزانشیمی درون سلول های توموری(هتروتیپیک) ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30850425
در حال حاضر، ایمپلنت ارتوپدی که در بالین در دسترس هستند، بی نهایت زیست سازگار هستند اما فاقد مشخصه های زیستی هستند که اجازه برهمکنش بیشتر آن ها با بافت های پیرامونی را بدهد. داربست های پوشیده شده با ماتریکس خارج سلولی(ECM) به دلیل توانایی شان در تنظیم افزایشی رفتارهای سلولی بازسازی کننده، توجه قابل ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30795573
استفاده از پوست مهندسی شده مبتنی بر سلول یکی استراتژی نوظهور برای درمان زخم های صعب العلاج است. امروزه، تلاش های زیادی به ساخت داربست های مناسب با ویژگی های زیست مکانیکی مناسب برای حمایت از زنده مانی و رشد سلولی در ریز محیط یک زخم اختصاص یافته است. هدف این پژوهش ارزیابی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30791186
گذار اپی تلیالی-مزانشیمی(EMT) یک فرایند سلولی است که به موجب آن سلول های اپی تلیالی متحمل یک تغییر فنوتیپی به ذات طبیعی مزانشیمی است. گذار اپی تلیالی-مزانشیمی به طور فزاینده ای به عنوان یک فرایند ضروری برای فیبروژنز بافتی طی بیماری و پیری طبیعی مورد شناسایی قرار گرفته است. سطح بالاتر پروتئین های گذا...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30791369
پیشینه: سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به دلیل توانایی تمایز استخوانی شان به طور گسترده ای به عنوان یک عامل امیدوار کننده درمانی در زمینه مهندسی بافت استخوان مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مطالعه، توانایی تمایز استخوانی و اثر فیبرونکتین و لامینین روی تمایز استخوانی در چهار نوع سلول بنیادی مز...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30792848
پیشینه: سلول های بنیادی مزانشیمی پتانسیل زیادی برای استفاده در درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی دارند، با این حال، یک نیاز به ایجاد دوز سلولی درمانی وجود دارد. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی، عمدتا به دلیل فراوانی باالقوه، اثر تعدیل کنندگی ایمنی و پتانسیل تمایزی قابل توجه شان، امیدو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30793099
سلول های استرومایی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت با وکتور ویروسی مربوط به آدنو(AAV) کد کنند فاکتور سلول های بنیادی SCF ترانسداکت شدند که تکثیر سلول های قلبی c-kit+ را تحریک می کند و عملکرد قلبی و بقای جانوران را بعد از انفارکته میوکاردی بهبود می بخشد. وزیکول های خارج سلولی جداسازی شده از محیط شرطی س...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30793234
سلول های پیش ساز اندوتلیالی(EPCs) در فرایندهای زیستی متعدد مانند هموستازی عروقی، رگزایی های جدید و بازسازی بافتی و رگزایی توموری دخیل است. زیر نوعی از سلول های پیش ساز اندوتلیالی به عنوان سلول های کلونی زای اندوتلیالی(ECFCs) در نظر گرفته می شوند که پتانسیل تکثیر کلونی قوی را نشان می دهند و می توانند...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30767752
RAP1 یک پروتئین متصل شونده تلومر شناخته شده است، اما عملکرد آن در سلول های بنیادی نامشخص باقی مانده است. در این جا ما سلول های بنیادی جنینی انسانی ناقص برای RAP1 را با استفاده از تکنیک CRISPR/CAS9 تولید کردیم و سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی(hMSCs) و سلول های بنیادی عصبی(hNSCs) ناقص برای RAP1 را از...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30796637
سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) دارای پتانسیل درمانی قابل توجهی هستند و در زمینه زیست پزشکی توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی در ابتدا از مغز استخوان جداسازی شده و مورد ویژگی یابی قرار گرفتند و سپس از بافت هایی مانند بافت چربی، سینوویوم، پوست، پالپ دندان و ضمائم جنینی م...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30741254
یک کارگاه آموزشی پیشرفته روی استفاده از عصاره پلاکتی انسانی(HPL) برای سلول درمانی فوکوس کرده است. این نشست ثابت کرده است که عصاره پلاکتی انسانی عمدتا به عنوان یک ماده افزودنی برای تکثیر برون تنی سلول های بنیادی/پیش ساز مزانشیمی(MSCs) استفاده می شود که در این حالت جایگزینی برای سروم جنینی گاوی است. ت...
امتیاز: Article Rating | PMID: 30741431
صفحه 1 از 67ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان